Inflyttning

Inflyttningsdag

Du har rätt att flytta in klockan 12 den dag hyresavtalet börjar gälla. Om inflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag är nästkommande vardag inflyttningsdag.

Nycklar

Nycklar hämtas på Askersundsbostäders kontor.

Anmärkning städning

Om du har några anmärkningar på städningen, ringer du omgående till vår felanmälan 0583-81078. Flyttar du in före kontraktsdatumet kan du inte begära ersättning om lägenheten skulle vara dåligt städad.

El

Kom ihåg att anmäla till ditt elbolag.

Förråd

Till varje lägenhet ingår ett förråd. Förrådet har samma nummer som du har på din lägenhet, till exempel 101. Viktigt är att du omgående sätter hänglås på ditt förråd så att ingen annan tar det. Även om du inte tänkt använda förrådet ska det sättas på ett hänglås då du ansvarar för att det är tomt vid flytt.