Uthyrningsregler

För att få hyra en lägenhet krävs följande:

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Du ska kunna uppvisa att du har en inkomst.
  • Du får inte ha några hyresskulder.
  • Om du inte uppfyller de ekonomiska kraven gällande inkomst, skulder och betalningsanmärkningar så kan det finnas möjlighet att komplettera din ansökan med borgensman. För borgensman gäller samma ekonomiska förutsättningar som för sökande.
  • Gällande hemförsäkring måste finnas.

Som inkomst räknas lön i minst sex månader såsom pension, företagsinkomst, a-kassa, aktivitetsstöd, studielån, etableringsersättning etc.

Referenser

Askersundsbostäder förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på samtliga sökande kunder och ta referenser från tidigare boenden för att göra den slutliga bedömningen om hyresavtal kan tecknas.Vi kan även ta referenser hos arbetsgivare för att kontrollera anställning/inkomst.

Uppsägning

Uppsägningstiden på lägenheter, garage och p-platser är alltid 3 månader, räknat från nästkommande månadsskifte, undantag är vid dödsfall då det är 1 månad vid uppvisande av dödsfallsintyg. Lokaler har 9 månaders uppsägningstid.

Riktlinjer om hur många som får bo i en lägenhet införs med anledning av att:

  • förhindra osunda boendeförhållanden med för trångt boende i en lägenhet
  • förhindra osunda boendeförhållanden för kringboende
  • våra hyresgäster ska ha ett bra boende med hänsyn till trygghets- och säkerhetsaspekter och utrymningssäkerhet
  • erforderlig ventilation saknas i lägenheten om för många bor där
  • tillgång till tvättstuga är begränsad

Följande riktlinjer gäller:

1 rok ca 50 kvm maximalt tre personer

2 rok ca 70 kvm maximalt fyra personer

3 rok ca 90 maximalt sex personer

4 rok ca 110 maximalt åtta personer

5 rok ca 120 maximalt tio personer