Behandling av personuppgifter

Askersundsbostäder AB behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi har en integritetspolicy där vi beskriver hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Du kan läsa hela integritetspolicyn via länken som finns längst ner på denna sida.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgift?
En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person till exempel namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, lägenhetsnummer. Varje åtgärd som man gör med personuppgifter utgör en behandling.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?
Askersundsbostäder AB, organisationsnummer 556432-8119, är personuppgiftsansvarig för behandlingen som utförs av oss eller för vår räkning.

Dataskyddsombud
Dataskyddsombud åt Askersundsbostäder AB är Eva Swedberg, Swedberg kommunikation i Örebro AB, tfn 070-344 17 05, swedberg.kommunikation@telia.com. Dataskyddsombudet har som uppgift att bland annat kontrollera så att vi behandlar dina personuppgifter korrekt enligt Dataskyddsförordningen.

När du ställer dig i vår bostadskö
Under kötiden behandlar vi dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i kön. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

När du erbjuds en bostad 
När du blir erbjuden en lägenhet hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig till exempel uppgifter om din ekonomi, din anställning, hur du tidigare skött dina boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning och behandlar intyg och referenser du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla även de uppgifterna. Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella.

När du hyr en bostad hos oss
När du blir kund hos oss och skriver under ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi dina personuppgifter till exempel när vi skickar ut hyresavier, hanterar dina betalningar, när vi skickar information till dig som du behöver och för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Har du skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dessa enligt våra rutiner för sådana uppgifter.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresinbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnd eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta.

När hyresförhållandet tar slut
Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år efter avslutat hyresförhållande till exempel hyresavtalet. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial till exempel betalningar, kommer vi att spara i minst sju år inklusive innevarande år.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information, ett registerutdrag, om vilka personuppgifter vi hanterar om dig. Begäran ska göras skriftligen till Askersundsbostäder på vår blankett som finns att hämta i vår kundtjänst. Vid begäran av registerutdrag krävs giltig legitimation.

Du har också rätt att till exempel få felaktiga uppgifter rättade, rätt till radering, rätt till begränsning och rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Om du inte tycker att vi behandlat dina personuppgifter rätt enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetspolicy