Garage och parkering

Det är inte tillåtet att ladda sin elbil i våra garage pga. brandrisk och eluttagen är inte gjorda för att klara av laddning av elbil. Vi hänvisar till laddstationerna på våra områden.

För allas trivsel och säkerhet är det viktigt att parkera endast på anvisade platser. Man får bara köra in i våra bostadsområden för i- och urlastning. Kom också ihåg att parkeringsplatserna är till för våra bilar, inte för husvagnar, släpvagnar, bussar och andra större fordon. Detta gäller för dig som är vår hyresgäst och för dina eventuella besökare.