Värme och ventilation

Värme

Askersundsbostäder har utifrån Boverkets byggregler BBR kap 6 och socialstyrelsens författningssamling bestämt att temperaturen ska vara 20 grader, vi försöker dock hålla 21 grader, vilket visat sig vara en temperatur som de flesta människor trivs med.

Om hyresgästen anser att temperaturen är för låg så kommer en fastighetsskötare hem till hyresgästen och mäter temperaturen, vilken ska vara 21 grader +/- 1 grad i vistelsezonen. Om temperaturen är inom marginalen så görs inget mer åt det. Visar det sig däremot att temperaturen ligger fel så ska Askersundsbostäder snarast åtgärda detta.

Ventilation

För att ventilationen ska fungera som den ska så är det viktigt att samma mängd luft som kommer in i lägenheten också ska ut. Därför är det viktigt att uteluftsventiler hålls öppna året om. Stängs dessa så kommer luften in på andra ställen som brevinkast eller golvlister. Detta kan då bidra till att det drar kallt i lägenheten.

Att tänka på

I de flesta av våra hus regleras värmesystemet med både utom- och inomhusgivare. Vår, sommar och höst kan därför elementen kännas kalla trots att temperaturen i lägenheten är uppnådd.

Det finns andra saker som kan påverka känslan av att det är kallt i lägenheten, till exempel en soffa eller en tjock gardin framför ett element hindrar värmen från att nå ut i lägenheten.

Ställ inte upp fönster eller dörrar vintertid under längre stunder för att vädra, ska ni vädra så gör det ordentligt men under kort tid. Tänk på att husen snabbt kyls ner om man har öppet för länge.