Avflyttning

Uppsägning

När du vill säga upp lägenhet, garage, p-plats eller förråd måste du skicka eller lämna in en skriftlig uppsägning. Uppsägningstiden är 3 kalendermånader och vid dödsfall 1 kalendermånad. Som kontraktsinnehavare är du skyldig att visa lägenheten för nya sökande som har anvisats av Askersundsbostäder.

Nycklar

Alla nycklar till lägenheten ska vara inlämnade på Askersundsbostäders kontor senast före klockan 12 dagen efter det att hyrestiden gått ut, alltså månadens första vardag. Om utflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag är det nästkommande vardag som gäller.

Om inte samtliga nycklar lämnas in i tid kan du bli skyldig att betala vad det kostar att byta lås.
Pris för detta är 2370 kronor.

Besiktning

Beställ i god tid besiktning på telefon 0583-810 78, och det är bra om du kan närvara när besiktningen sker. Vi bedömer om din lägenhet varit utsatt för mer skador eller slitage än vad som kan vara normalt och är så fallet så blir du ersättningsskyldig. Självklart får du gärna själv åtgärda skador men en eventuell reparation måste vara fackmannamässigt utförd för att vi ska kunna godkänna den.

Städning

Gör en noggrann flyttstädning. Är lägenheten inte ordentligt städad när du lämnar den kommer vi att debitera dig för detta.
Checklista städning  (pdf-fil)

El

Glöm inte att avanmäla din el.

Tv

Detta tillhör lägenheten och ska lämnas kvar vid avflyttning – 1 bredbandswitch, 1 ethernet-kabel med röd färgmärkning, 1 ethernet-kabel utan färgmärkning, 1 strömadapter, 1 tv-box, 1 tv-dosa, 1 svart ethernet-kabel, 1 svart HDMI-kabel, 1 svart strömkabel.

I vissa lägenheter finns även scart-kabel och patch-kabel, dessa ska också lämnas kvar. Saknade delar debiteras.