Sopor och källsortering

Om du sorterar och återvinner dina hushållssopor minskar avfallet och du bidrar till en bättre miljö. Se till att lägga rätt material i rätt kärl.

Läs mer om hur du källsorterar i sorteringsguiden.
Sorteringsguide (pdf-fil)

Matavfallssortering

I Askersunds kommun sorteras matrester i gröna påsar för att sedan kunna omvandlas till biogas och biogödsel. Du slänger dina matrester i den gröna påsen som placeras i en separat påshållare under diskbänken. När påsen är full knyter du en dubbelknut och slänger den tillsammans med dina övriga sopor i de gröna sopkärlen i området.

Du får slänga detta i gröna påsen:

  • Matrester (tillagade, råa och gamla)
  • Frukt och grönt (skrutt, skal och kärnor samt frukt och grönsaker som blivit för gamla)
  • Ben och skal (kött- och fiskben, fiskrens, skal från skaldjur och ägg)
  • Matfett (smör, margarin, olja och annat fett)
  • Kaffe och te (kaffe och te, filter och sump)

Du kan inte slänga detta i gröna påsen:

  • Servetter och papper (papper, servetter, textilier, blöjor, bindor och tamponger)
  • Växter (krukväxter, jord och trädgårdsavfall)
  • Tobak (fimpar och snus)
  • Läkemedel – ska lämnas in på apotek

 

Grovsopor