Om oss

Askersundsbostäder är ett helägt kommunalt aktiebolag och är största hyresvärden i Askersunds Kommun. Vi är en stabil och pålitlig hyresvärd med mer än 60 års erfarenhet av fastighetsförvaltning.

Vi äger och förvaltar ca 121.450 m² bostäder och lokaler. Vi har totalt 996 lägenheter i Askersund, Hammar, Kårberg, Lerbäck, Olshammar, Rönneshytta, Zinkgruvan, Åmmeberg och Åsbro. Vi hyr även ut garage och parkeringsplatser.

Askersundsbostäder är anslutet till Sveriges Allmännytta.

Affärsidé

Miljö och energi

Historik

Styrelse

Affärsidé

Askersundsbostäder ska äga och förvalta fast egendom och som syfte att inom Askersunds kommun förvärva, överlåta, äga och förvalta fastigheter samt bygga bostäder, kommersiella lokaler och kollektiva anläggningar.

Verksamhet och ändamål

Askersundsbostäder ska inom Askersunds kommun vara ett kraftfullt och initiativrikt bostadsföretag och som sådant:

  • tillmötesgå behov av bra bostäder för olika kategorier av bostadssökande
  • verka för en väl avvägd geografisk spridning av bostadsbeståndet
  • tillskapa och upprätthålla god boendemiljö
  • verka för balans mellan tillgång och efterfrågan på bostäder
  • upprätthålla en sund ekonomi i bolaget

Miljö och energi

Askersundsbostäder använder bara grön el och tillverkar förnyelsebar el i vindkraftverket Almudden och via solpaneler på fem hus vid Fågelvägen i Askersund. Fossila bränslen är utfasade.

 

Vindkraftverk Almudden

2005 byggde Askersundsbostäder ett vindkraftverk som är placerat på Almudden ca 200 meter norr om Stora Hammarsundsbron vid riksväg 50.

Fakta

Leverantör Enercon
Typ E48
Effekt 800 kW
Navhöjd 76 m
Rotordiameter 48 m
Rotorhastighet 16 – 32 varv/m
Rotationsriktning Medsols
Svept area 1.810 m²
Hastighet på spets 40 – 80 m/s
Antal blad 3
Bladmaterial Fiberglas och integrerat skydd mot blixnedslag
Produktion 2016 1.169.357 kWh
Produktion 2017 1.039.628 kWh

 

Solceller

Under 2014 har Askersundsbostäder investerat i en solcellsanläggning på Fågelvägen i Askersund. Fem av husen kommer att förses med solcellspaneler.
När hela anläggningen är färdigbyggd kommer den att bestå av 600 solpaneler med en toppeffekt på 150 kw och den beräknade årliga elproduktionen är 160.000 kWh.

 

Berg- och sjövärme

Fastigheter i Askersund, Hammar, Lerbäck, Olshammar, Åmmeberg och Åsbro har värmepumpar installerade och dessa pumpar lagrar värmeenergi från jord, berg och luft.
I Zinkgruvan är sjövärme installerad via slangar utlagda i Mörtsjön.

Historik

1950-tal
Stiftelsen Askersundsbostäder grundas 1950.
Bygger sitt första större område runt Rådmansgatan-Gårdsjögatan i Askersund.

1960-tal
Storgatan 46 byggs och i slutet på 60-talet påbörjas ”tingshusområdet” Storgatan 35-41.

1970-tal
Stiftelsen Askersundsbostäder går samman med bostadsstiftelserna i Hammar och Lerbäcks kommuner i samband med kommunsammanslagning.
Fågelvägen byggs i Askersund.

1980-tal
Torsten Karlssons väg på gamla idrottsplatsen och servicehuset Linden byggs.

1990-tal
1992 omvandlas stiftelsen till aktiebolag, Askersundsbostäder AB och VD anställs. Askersundsbostäder blir en egen förvaltning med kontor utanför Rådhuset 1993.
Bruksvägen (ojämna nr) i Olshammar rivs.

2000-talet
Radhusvägen i Hammar rivs delvis och även Långa vägen i Olshammar rivs.
Nyproduktion på Aspgatan 6 i Askersund.
Vindkraftverket Almudden vid Stora Hammarsundsbron byggs och bortfasning av oljeuppvärmning påbörjas.

2010-talet
I slutet av 2011 flyttar administration och fastighetsskötsel in i gemensamma lokaler på Bergslagsvägen 4 i Askersund.
Parkvägen i Olshammar rivs.
60 lägenheter förvärvas av HSB Östergötland i Askersund.
Kv Rådhuset vid torget förvärvas och omvandlas till 20 lägenheter och 4 lokaler.
Nya markbostäder byggs på Furuvägen i Åsbro och Kristinebergsvägen i Rönneshytta.
År 2014 påbörjas totalrenovering av Fågelvägen 2-12 i Askersund och årsskiftet 15-16 såldes Radhusvägen 2 och 8 i Hammar.

Styrelse

Askersundsbostäder har en politiskt sammansatt styrelse som utses av kommunfullmäktige. Nedanstående ledamöter och suppleanter är utsedda till och med årsstämman 2022.

Ledamöter

Andreas Hansson

(M)

Ordförande

Rolf Karlsson

(S)

Vice ordförande

Per Hesse

(S)

René Francis

(M)

Maria Lilja

(SD)

Suppleanter

Håkan Dieker

(M)

Bo Areng

(SD)

Peter Danielsson

(C)

Rune Karlsson

(V)

Styrelsdokument