Styrelse

Askersundsbostäder har en politiskt sammansatt styrelse som utses av kommunfullmäktige. Nedanstående ledamöter och suppleanter är utsedda till och med årsstämman 2027.

Ledamöter
Andreas Hansson (M), ordförande
Erling Johansson (KD)
Per Hesse (S), vice ordförande
Peter Danielsson (S)
Matti Koivuniemi (SD)

Suppleanter
Göran Eriksson (LPo)
Peder Fries (MP)

Styrelsedokument

Askersundsbostäder AB

Askersunds Industrifastigheter AB

Askersunds Kommunfastigheter AB