Styrelse

Askersundsbostäder har en politiskt sammansatt styrelse som utses av kommunfullmäktige. Nedanstående ledamöter och suppleanter är utsedda till och med årsstämman 2022.

Ledamöter
Andreas Hansson (M), ordförande
René Francis (M)
Rolf Karlsson (S), vice ordförande
Per Hesse (S)
Maria Lilja (SD)

Suppleanter
Meliha Mehmed (M)
Håkan Dieker (M)
Peter Danielsson (C)
Rune Karlsson (V)
Bo Areng (SD)

Styrelsedokument

Askersundsbostäder AB

Askersunds Industrifastigheter AB

Askersunds Kommunfastigheter AB