Miljö och energi

Askersundsbostäder använder bara grön el och tillverkar förnyelsebar el i vindkraftverket Almudden och via solpaneler på fem hus vid Fågelvägen i Askersund. Fossila bränslen är utfasade.

Vindkraftverk Almudden

2005 byggde Askersundsbostäder ett vindkraftverk som är placerat på Almudden ca 200 meter norr om Stora Hammarsundsbron vid riksväg 50.

Fakta

Leverantör Enercon
Typ E48
Effekt 800 kw
Navhöjd 76m
Rotordiameter 48m
Rotorhastighet 16-32 rpm
Rotationsriktning Medsols
Svept area 1.810 m2
Hastighet på spets 40-80 m/s
Antal blad 3
Bladmaterial Fiberglas och integrerat skydd mot blixnedslag
Produktion 2016 1.169.357 kWh
Produktion 2017 1.039.628 kWh

Solceller

Under 2014 har Askersundsbostäder investerat i en solcellsanläggning på Fågelvägen i Askersund. Fem av husen kommer att förses med solcellspaneler. När hela anläggningen är färdigbyggd kommer den att bestå av 600 solpaneler med en toppeffekt på 150 kw och den beräknade årliga elproduktionen är 160.000 kWh.

Berg- och sjövärme

Fastigheter i Askersund, Hammar, Lerbäck, Olshammar, Åmmeberg och Åsbro har värmepumpar installerade och dessa pumpar lagrar värmeenergi från jord, berg och luft. I Zinkgruvan är sjövärme installerad via slangar utlagda i Mörtsjön.