Historik

1950-tal
Stiftelsen Askersundsbostäder grundas 1950.
Bygger sitt första större område runt Rådmansgatan-Gårdsjögatan i Askersund.

1960-tal
Storgatan 46 byggs och i slutet på 60-talet påbörjas ”tingshusområdet” Storgatan 35-41.

1970-tal
Stiftelsen Askersundsbostäder går samman med bostadsstiftelserna i Hammar och Lerbäcks kommuner i samband med kommunsammanslagning.
Fågelvägen byggs i Askersund.

1980-tal
Torsten Karlssons väg på gamla idrottsplatsen och servicehuset Linden byggs.

1990-tal
1992 omvandlas stiftelsen till aktiebolag, Askersundsbostäder AB och VD anställs. Askersundsbostäder blir en egen förvaltning med kontor utanför Rådhuset 1993.
Bruksvägen (ojämna nr) i Olshammar rivs.

2000-talet
Radhusvägen i Hammar rivs delvis och även Långa vägen i Olshammar rivs.
Nyproduktion på Aspgatan 6 i Askersund.
Vindkraftverket Almudden vid Stora Hammarsundsbron byggs och bortfasning av oljeuppvärmning påbörjas.

2010-talet
I slutet av 2011 flyttar administration och fastighetsskötsel in i gemensamma lokaler på Bergslagsvägen 4 i Askersund.
Parkvägen i Olshammar rivs.
60 lägenheter förvärvas av HSB Östergötland i Askersund.
Kv Rådhuset vid torget förvärvas och omvandlas till 20 lägenheter och 4 lokaler.
Nya markbostäder byggs på Furuvägen i Åsbro och Kristinebergsvägen i Rönneshytta.
År 2014 påbörjas totalrenovering av Fågelvägen 2-12 i Askersund och årsskiftet 15-16 såldes Radhusvägen 2 och 8 i Hammar.