Affärsidé

Askersundsbostäder ska äga och förvalta fast egendom och som syfte att inom Askersunds kommun förvärva, överlåta, äga och förvalta fastigheter samt bygga bostäder, kommersiella lokaler och kollektiva anläggningar.

Verksamhet och ändamål
Askersundsbostäder ska inom Askersunds kommun vara ett kraftfullt och initiativrikt bostadsföretag och som sådant:

  • tillmötesgå behov av bra bostäder för olika kategorier av bostadssökande
  • verka för en väl avvägd geografisk spridning av bostadsbeståndet
  • tillskapa och upprätthålla god boendemiljö
  • verka för balans mellan tillgång och efterfrågan på bostäder
  • upprätthålla en sund ekonomi i bolaget