Föreningen FRIS erbjuder under hösten 2022 kostnadsfri utbildning i grundläggande brandkunskap till boende och hyresgäster inom bostadssektorn. Denna utbildning sker med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och utförs kostnadsfritt av Föreningen FRIS för utbildning och information inom bostadssektorn. Antalet utbildningstillfällen är begränsat. Utbildningarna genomförs som ett webbinarium ca. en timme.

Utbildningen innehåller följande kapitel:

Regelverk och statistik

Systematiskt brandskyddsarbete

Brandrisker

Teknisk utrustning

Reagera och agera

Förebyggande brandskyddsarbete

Länk till utbildningen: