Den 29 november 2023 har överenskommelse om hyrorna för 2024 träffats mellan Askersundsbostäder AB och Hyresgästföreningen Region Mitt. Med stöd av gällande förhandlingsordning har följande förhandlingsöverenskommelse förhandlats fram. 

Hyreshöjningen

Uppgörelsen innebär att totalhyran för bostäder, lokaler, garage och bilplatser höjs med 

2,2% den 1 januari och ytterligare 2,2% den 1 juli. 

Askersundsbostäder AB