Ombyggnationen av skolhuset på Norra Bergen är färdigt och hyresgästerna har börjat flytta in.