Den 12 december 2022 har överenskommelse om hyrorna för 2023 träffats mellan Askersundsbostäder AB och Hyresgästföreningen Region Mitt. Med stöd av gällande förhandlingsordning har följande förhandlingsöverenskommelse förhandlats fram. 

Hyreshöjningen

Uppgörelsen innebär att totalhyran för bostäder, lokaler, garage och bilplatser höjs 

med 2,2 % den 1 januari och ytterligare 2,2 % den 1 juli. 

Den nya hyran gäller från 1 januari 2023 och skickas ut med hyran för februari 2023. 

Askersundsbostäder AB