De nya hyrorna är klara för 2022.

Den 30 november 2021 har överenskommelse om hyrorna för 2022 träffats mellan Askersundsbostäder AB och Hyresgästföreningen Region Mitt. Med stöd av gällande förhandlingsordning har följande förhandlingsöverkommelse förhandlats fram.

Hyreshöjningen

Uppgörelsen innebär att totalhyran för bostäder, lokaler, garage och bilplatser höjs med 1,33%. Den nya hyran gäller från 1 januari 2022.