Huskurage

Askersundsbostäders styrelse har fattat beslutet om att införa huskurage policy. Information lämnas i inflyttsmapp vid avtalstecknande och finns uppsatt i trapphus/anslagstavla i våra områden. 

Vad är huskurage?

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage ökar för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Att knacka på, att hämta hjälp av flera grannar, att ringa polis och kontakta socialtjänst är exempel på vad en granne kan göra för att bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller grannskapet.